Nginx är en programvara för att hantera anrop till en webbserver och leverera webbsidor till anroparen. Den fungerar ungefär på samma sätt som Apache men är mer lightweight vilket passar ypperligt på en Raspberry Pi.

sudo apt-get install nginx
[ENTER]
sudo service nginx start
[ENTER]

Surfa nu till den IP du har satt på din Raspberry Pi internt på ditt hemnätverk. I mitt fall är det IP-adress http://192.168.1.150/

Har du också kopplat din IP till en Dynamisk DNS så kan du testa den adressen också.

Du borde komma till en sida som säger ”Welcome to Nginx!”.

Lite mer optimering:

Uppdatera/lägg till följande variabler i /etc/nginx/nginx.conf:

worker_connections 1024;
client_max_body_size 25m;

Den sista av dessa rader ska ligga i en server-sektion.

Avkommentera även samtliga rader som inkluderar gzip. Med gzip-stödet komprimeras samtliga filer, vilket ger en avsevärd förbättring av hastigheten på WordPress.

För att konfigurera din egen webbsida så kolla guiden ”Använda Raspberry Pi som webbserver”.