När du är ansluten till internet i Sverige som privatperson så har du väldigt sällan en fast IP-adress. Din IP-adress kan när som helst ändras av din internetleverantör. Om du då hostar webbsidor på din Raspberry Pi som inte har en fast IP-adress och du använder din IP-adress för att nå din sida så kommer du få ny adress lite då och då. För att slippa skicka ut din nya adress till de du vill ska hitta till din sida varje gång så finns det några knep. Man kan använda dynamiska DNS tjänster där din nuvarande IP hela tiden skickas till en tjänst som mappar upp din adress mot en subdomän. I denna artikel ska vi beskriva hur man gör för att använda dnsdynamic.org för att hålla koll på din aktuella IP-adress.

För att detta alltid ska fungera så bör du först se till att du alltid har en fast IP-adress på ditt hemnätverk. Normalt sett så får man nämligen tilldelat en adress automatiskt på ditt lokala subnät.

Börja med att skaffa ett konto på dnsdynamic.org och välj där en domän och subdomän.

Kör sedan följande kommandon på din Raspberry Pi för att installera ddclient som vi använder för att sköta uppdateringen av din Ip-adress mot dnsdynamic.org.

sudo apt-get install ddclient

sudo nano /etc/ddclient.conf

 

Lägg in följande rader i filen.

daemon=60

syslog=yes

pid=/var/run/ddclient.pid

ssl=yes

use=web, web=myip.dnsdynamic.org

server=www.dnsdynamic.org

protocol=dyndns2

login=*Ditt login/Din epost*

password=*Ditt valda lösenord*

*Din valda subdomän*

 

Om du kopierar texten från nätet, se till att du inte får med några osynliga skräptecken vilket kan ge en del skumma fel. De texter som är inlagda mellan * ovan ska alltså läggas in i filen men där du byter ut den informationen med den info du fått när du skapat ditt konto på dnsdynamic.org.

För att kunna felsöka din dynamiska IP-mappning så kan du köra följande:

sudo ddclient –daemon=0 –noquiet –debug

 

Se till att ddclient startar varje gång din Rasperry Pi startar om.

update-rc.d ddclient defaults

 

För att slippa ha en subdomän som minsub.domän.com så kan du köpa en riktig domän hos ett webbhotell och koppla den med CNAME-pekare mot din subdomän. Detta har jag t.ex. gjort på denna sidan om systemutveckling.