Det finns mig veterligen två sätt att ändra lösenord på din Raspberry Pi för din användare som du får vid installation. Normalt heter den användaren ”pi”.

Antingen kör du nedan kommando:

sudo passwd

Eller så kör du konfigurationsprogrammet för din Raspberry Pi:

sudo raspi-config

Jag har märkt att det varit problem med att logga in med SSH på Raspberryn om man använder passwd-kommandot, så raspi-config är att föredra.