Det är vanligt att man använder en Linuxdator till att ladda ner torrents som först laddas ner lokalt på den lokala hårddisken och när torrenten har laddat klart så överförs filen över nätverket till en nätverksdisk som är kopplad till en Windowsdator. Det är också då vanligt att man mountat sina diskar med Mount.cifs. Tyvärr finns det ett problem i Windows med att bufferingstorleken är för liten och detta måste man själv gå in och ändra i registret. Problemet finns när man t.ex. använder Ubuntu, Linux Mint eller annat Debianbaserat system och försöker gå mot mountade diskar i Windows 7 (SMB). Efter ett tag så fungerar det inte längre att nå disken.

Kör man t.ex. ett kommando som detta:

mount -t cifs //toad/Backup /media/backup -o user=username,password=password,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777

Får man ett liknande felmeddelande som nedan:

mount error(12): Cannot allocate memory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)

Lösningen är att ändra följande i registret:

Starta registret genom att köra ”regedit”.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache – Ändra till 1

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size – Ändra till 3

Kör nu services.msc på Windowsdatorn och starta om servicen som heter ”Server”.

Nu ska det fungera igen, och förhoppningsvis uppstår inte längre problemet med att disken inte går att nå.