Samba är ett program man använder sig av för att kunna nå delade mappar i ditt hemmanätverk. Här kommer jag löpande fylla på med kommandon som kan vara bra att ha när man använder Samba.

smbtree

Denna listar alla shares du har i ditt nätverk i en trädstruktur. Skulle du ha tappat anslutningen till en av dina shares och inte längre kan se den i din filhanterare så har jag märkt att detta kommando kan lösa den saken.