Det finns ett antal kommandon som man med säkerhet kommer behöva använda sig av ofta.

Navigera runt i katalogstrukturen

Bläddra dig ner i katalogstrukturen

cd <directory>

Lista alla filer i aktuell katalog

ls

Lista alla filer i aktuell katalog (med fler detaljer, bl.a. rättigheter)

ls -la

Rättigheter

Ändra till fulla rättigheter för alla filer i en katalog och alla filer i dess underkataloger

chmod 777 -R <katalog>

Ändra ägare av filer i aktuell katalog

chown <user>:<group> *

Sätt rättighet 755 på vald katalog och alla dess underkataloger

find <katalog> -type d -exec chmod 755 {} \;

Processer

Visa alla pågående processer:

ps aux | less

Se alla processer förutom de som körs av root:

ps -U root -u root -N

Se alla processer som körs av en viss användare:

ps -u <user>

Loggar

Loggar hittar man här

/var/logs

Filsystem

Listar dina partitioner och hur mycket ursprungligt samt använt och ledigt utrymme det finns på dem.

df