När man har delade diskar på sitt nätverk så vill man slippa att manuellt mounta dessa diskar varje gång man startat om sin linuxmaskin. Detta är faktiskt ganska enkelt ordnat.

Här följer ett sätt som både är enkelt att utföra och säkert.

Se först till att smbfs är installerat.

sudo apt-get install smbfs

Ställ dig sedan där du vill att dina diskar ska mountas. Förslagsvis under /media.

Väl där skapar du en katalog som du döper till lämpligt namn.

sudo mkdir Data1

Nu måste man editera fstab enligt nedan

//192.168.1.100/Data1 /media/Data1 cifs defaults,uid=1000,gid=1000,credentials=/home/robin/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

Här förutsätter man att IPn till datorn där den delade mappen ligger är 192.168.1.100.

Den delade mappen förväntas heta Data1 och du förväntas ha användarnamnet robin på din Raspberry. Normalt sett har man nog här istället användarnamnet ”pi”.

Här förväntas det också ligga en fil i användarkatalogen för ”robin” som heter ”.smbcredentials”. Denna fil innehåller användaruppgifter för åtkomst till den delade mappen.

Fyll i uppgifter i denna fil enligt nedan:

usernamne=myusername
password=mypassword

När detta är gjort måste vi sätta korrekta rättigheter på denna fil:

sudo chmod 600 .smbcredentials

Till sist återstår bara att mounta allt som root

sudo mount -a

Klart! 🙂