En daemon är linuxvärldens motsvarighet till windowsvärldens process.