Ibland vill man inte ansluta till sin Raspberry Pi via ett fjärrskrivbord utan bara direkt via en kommandotolk. Då ska man använda sig av en SSH-klient för att koppla upp sig mot sin Raspberry. SSH är en ersättare till Telnet som användes förr. SSH är till skillnad mot Telnet ett säkert protokoll där trafiken skickas krypterat.

Försäkra dig om att SSH är aktiverat på din Raspberry Pi. Detta gör du i konfigurationsverktyget för Raspbian.

sudo raspi-config

Kör därefter nedan för att installera allt och se till att SSH-servern startas upp varje gång din Raspberry Pi startar om.

sudo apt-get install ssh

sudo /etc/init.d/ssh start

sudo update-rc.d ssh defaults

sudo reboot

Använd Putty, som är en bra SSH-klient, för att ansluta till din Raspberry Pi från t.ex. din PC eller annan dator.

 För att hitta IP-adressen på din Raspberry Pi så du vet vart du ska ansluta mot via Putty kan du köra kommandot:

ifconfig

Svårare än så är det alltså inte att installera SSH-servern på en Raspberry Pi och ansluta mot den via en SSH-klient.