MariaDB är en databas som fungerar på samma sätt som MySQL fast det finns klara prestandaförbättringar.

Här följer ett antal kommandon som ska köras för att installera MariaDB på ditt system.

sudo apt-get install python-software-properties

sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db

sudo add-apt-repository ’deb http://ftp.ddg.lth.se/mariadb/repo/10.0/debian wheezy main’

 

När nyckeln är importerad och det repository man behöver är tillagt i pakethanteraren apt-get så kan du installera MariaDB med följande:

sudo apt-get update

sudo apt-get install mariadb-server

mysql_secure_installation

Svara Y på allt. Detta är för att säkra din installation av MariaDB.

 

Logga in på MariaDB

mysql -u root –p

 

Skapa en databas med följande SQL-kommandon:

CREATE DATABASE exempel_se;
GRANT ALL PRIVILEGES on exempel_se.* TO ”exempel_se”@”%” IDENTIFIED BY ”lösenord”;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

 

Nu har du MariaDB installerat och om du är van vid att jobba med MySQL så kommer du känna igen dig. Den person som skapade MySQL är faktiskt samma som nu ligger bakom MariaDB.