GetSimple CMS är ett väldigt lättdrivet CMS helt utan databas. Jag kör två sidor på min Raspberry med GetSimple CMS och de flyter på riktigt bra. Vill man köra WordPress på Raspberry Pi så krävs det att man kör med mycket cachning. I GetSimple lagras sidornas information i XML-filer istället för i en databas som t.ex. MySQL eller MariaDB. GetSimple CMS fungerar bra med Nginx om man bara ser till att följande rad ligger i första server location-blocket i Nginx-konfigurationen:

try_files      $uri $uri/ /index.php?id=$uri&$args;

GetSimple CMS passar alltså utmärkt att köras på en Raspberry Pi tack vare att det är så lättdrivet.

Installationsguide från GetSimple CMS hemsidan.

Här finns ett exempel på en sida med GetSimple som hostas på en Raspberry Pi.