apt-get är en så kallad pakethanterare.

Med en pakethanterare installerar du program på en linuxmaskin t.ex. din Raspberry Pi.

apt-get update

Uppdaterar listan med paket som du kan installera med pakethanteraren. Detta är bra att köra innan du installerar ett paket för att få senaste versionen.

apt-get upgrade

Uppdaterar alla installerade program till nya versioner om sådana finns i din lista med paket.

apt-get install paketnamn

Installerar paketet med namnet ”paketnamn”.

apt-get install –only-upgrade paketnamn

Detta uppgraderar ett enstaka paket och om det inte redan finns installerat så görs ingenting.

apt-get clean

Efter ett tag kan dina nerladdade paket ta rätt mycket plats. Då kan du rensa med ovan kommando.

Se till att vara försiktig med apt-get upgrade när du kör på Raspberry Pi. Med fel program installerade så kan ditt minneskort bli korrupt. Det har hänt mig.