Apc är en php-cachning och står för alternate php cache. Den lagrar undan resultat av php-script så att de inte behöver köras fler gånger för samma indata.

Installera APC-paketet för php

sudo apt-get install php-apc

Lägg till 256mb cacheminne till APC

echo ”apc.shm_size=\”256\”” >> /etc/php5/conf.d/apc.ini

Starta sedan om php-fpm

sudo service php5-fpm restart

Om du skapat upp en phpinfo-sida så bör du se information om apc på denna sida nu. Konfigurationsfilen för APC finns här och du kan ändra till lämpliga värden för din maskin här.

/etc/php5/fpm/conf.d/20-apc.ini

För Raspberry Pi tycker jag denna konfiguration fungerar bra:

extension=apc.so
apc.enabled=1
apc.shm_size=128M
apc.ttl=3600
apc.user_ttl=7200
apc.gc_ttl=3600
apc.max_file_size=1M

 

Detta är allt som krävs för att sätta upp en enkel apc-cache.